Ul.Pierwszej Brygady 35
pinb@powiatstargardzki.pl

(91) 814-39-39