Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 30 listopada br. kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku, zgodnie  z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam:

  • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024,

  • Informacje o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowiący załącznik do powyższego Komunikatu,

  • Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy,

  • Infografikę: przypuszczalna przyczyna pożarów w zakresie urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe 2010 – 2022

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie zwraca uwagę na najważniejsze aspekty prawne związane z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny, a co za tym idzie także na odpowiedzialność właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie związanym z eksploatacją tego rodzaju instalacji gazowych.

W związku z rozpoczęciem sezonu wiosenno – letniego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie przypomina o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, w szczególności małym dzieciom.

Obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania, w tym również poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom, wynika z ustawy Prawo budowlane.